Hjælp til tumlingemøder og -ture

Da der p.t. kun er en enkelt fast leder på tumlingeholdet (Jesper er her kun i perioder), er vi indtil videre afhængig af hjælp fra forældre eller andre voksne ved nogle af møderne.

Når mødeprogrammer lægges frem på tumlingesiden vil der ud for nogle møder eller ture være nævnt hvor mange voksne der skal bruges, og til hvad (f.eks. snobrød, stå på post, gå med på tur e.lign.). Der er kun tale om at vi skal bruge lidt ekstra hænder – der er altid en ansvarlig leder tilstede.


De dage hvor man kan hjælpe, giver man tilsagn på en af følgende måder:

  • Ved at skrive sig på en liste som ligger fremme ved tumlingemøderne.
  • Ved at sende en email til Lasse på LN@orgnet.dk .
  • Ved at give besked i tumlingeholdets facebook-gruppe (lukket gruppe – man skal bede om at komme ind).

Husk at angive mobilnummer man kan kontaktes på.

Facebook-gruppen bruges iøvrigt kun som et forum – generel information kommer på tumlingesiden på kredsens hjemmeside.

Generelt: Hvis ikke den nødvendige hjælp til næstkommende tumlingemøde har meldt sig inden weekenden, aflyses mødet.

Vi håber på forståelse for at dette er nødvendigt indtil vi forhåbentlig har tumlingeledere nok. Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte os.

Posted 16. august 2015 by lassenie in Tumlingenyt-arkiv